fbpx
  • Home >>

Moms enkeltmandsvirksomhed – kørsel

Enkeltmandsvirksomhed – kørsel

Hejsa!

Mit firma er en personlig ejet virksomhed. Jeg sælger rådgivning/coaching og produkter

Dvs. at jeg ikke er momsberettiget før jeg begynder at omsætte for mere end 50.000kr i året. Men jeg mener så ikke at jeg kan bruge nogetsomhelst erhvervsrelateret fradrag. Vil I anbefale at jeg skifter til enkeltmandsvirksomhed selvom jeg ikke ligefrem omsætter for mere end de der 50.000kr i året? (Endnu ihvertfald 😅)

Hvad med km penge? Skal jeg gemme benzinkvitteringer? Eller registreres det ligesom kørselsfradrag i det private?

Mette Egelund – Find svaret i dit hjertet

Kære Mette,

tak for et godt spørgsmål, som mange nystartede står med.

Personlig ejet virksomhed er det samme som enkeltmandsvirksomhed.

Det er fornuftigt at du ikke lader dig momsregistre og får cvr.nr. før du har en forventning om, at du når at ramme de 50.000 kr i omsætning indenfor en periode på 12 på hinanden følgende måneder.

Det er ikke altid en fordel at trække momsregistreringen længst muligt. Momsregistreringen kan ikke udskydes, indtil grænsen passeres, hvis det på et tidligere tidspunkt er åbenbart, at grænsen vil blive overskredet.

Pligten til at lade sig momsregistre – og derved lægge moms på salgsprisen – indtræder ved udstedelsen af den første faktura, når det efter forholdende er åbenbart, at omsætningen indenfor 12 måneder kommer over 50.000 kr.

Så snart du er momsregistreret, skal du indberette moms hvert kvartal også selvom du ikke har noget beløb at indberette. Så indberetter du det der hedder en nulangivelse. Gør du det ikke til tiden, udløser det bøder.

Du skal altså gøre op med dig selv hvor meget du forventer at komme til at sælge for indenfor de første 12 måneder.

Mht til fradrag, du kan godt trække omkostninger fra ca. ½ år før du bliver momsregistreret. Gem dine faktura og boner, husk de skal være relateret til din virksomhed. Det kan for eksempel være husleje, markedsføringsomkostninger.

Selvom du ikke er momsregistreret, skal du opgive din indtægt til skat, så du bliver beskattet.

Du kan kun trække udgifter fra til din bil, hvis bilen er indregistreret i virksomheden og at du bliver beskattet efter virksomhedsordningen.

Ellers skal du lave kørselsregnskab. Alt firmarealteret kørsel skriver du ned. Hver km x med den sats skat har for det aktuelle år. Satsen ændres hvert år. Så søg på efter satser på skats hjemmeside for det pågældende år. Km-regnskabet skal du bogføre i dit regnskab som en udgift.

Mange hilsner

Jette Martine Beck