fbpx

Bruttolønsordningen

Hej Jette.

Jeg håber det er ok, jeg spørger dig. Ved ikke om du kan svare.

Jeg er lige blevet opmærksom på at der er noget, der hedder bruttolønsordning. Hvor man med en løbende aftale kan få sin virksomhed til at betale for f.eks. massage, som så bliver trukket fra lønnen før man trækker skat. Er det rigtigt forstået, at arbejdsgiveren trækker momsen først og så sparer medarbejderen skatten af de sidst tjente kroner (evt. topskat), så man kun selv skal betale omkring en tredjedel af det en behandling ellers koster?

På forhånd tak for hjælpen Eva Wang Gøttrup  – evagottrup.dk

 

 

Hej Eva,

Selvfølgelig er det Ok du spørger og tusind tak for at du gør det.

Bruttolønsordningen

Bruttolønsordningen bliver også kaldt “lønomlægning” eller “fleksibel lønpakke”. Ordningen er en aftale mellem en medarbejder og arbejdsgiver, hvor medarbejderen acceptere at gå ned i løn og i stedet modtage et eller flere personalegoder fra sin arbejdsgiver.

Den skattemæssige virkning af bruttolønsordningen er, at medarbejderen beskattes af den lavere bruttoløn og (måske) samtidig bliver beskattet af det gode, arbejdsgiveren stiller til rådighed. Indgås der en aftale om et gode, der enten er skattefrit eller beskattes med en mindre værdi end markedsværdien, opnår medarbejderen derved en skattemæssig besparelse.

Typiske goder, hvor der kan være en skattemæssig besparelse i en bruttolønsordning, kan for eksempel være fri telefon, bredbånd, massage, uddannelse, tog/buskort mellem hjem og arbejdsplads, BroBizz.

 

Betingelser for en bruttolønsordning

Nedenstående punkter skal være opfyldt for at Skat vil anderkende ordningen.

  1. Aftalen skal være frivilligt indgået mellem parterne.
  2. Fakturaen skal betales af arbejdsgiveren, der stiller godet til rådighed. Du kan ikke selv betale og så efterfølgende få pengene overført.
  3. Aftalen skal indebære en reel fremadrettet nedgang i din løn.
  4. Lønnedgangen  skal være en fast aftale der er lavet på forhånd. Der må ikke reguleres i din lønnedgang i takt med dit forbrug eller løbende omkostninger for arbejdsgiveren.
  5. Den aftale lønnedgang skal som udgangspunkt løbe over hele lønaftaleperioden typisk 12 måneder.
  6. Medarbejderen skal have mulighed for at udtræde af ordningen.
  7. Kørsel, kost og logi, kan ikke benyttes af disse regler.

 

Bruttolønsordninger samtidig

Det er muligt at have flere ordninger løbende samtidig.

 

Bruttolønsordning er ikke et køb på afbetaling

Når aftalen udløber bliver medarbejderen ikke automatisk ejer af godet. Godet tilhører arbejdsgiveren under og efter aftaleperioden.

 

Betingelser vedrørende godet

Beskatningen af godet svarer som udgangspunkt til de sædvanlige regler for beskatningen. Hvis godet er skattefrit, kan det derfor som udgangspunkt også stilles skattefrit til rådighed i ordningen.

Det er vigtigt at vide, at selvom goderne er betalt via bruttolønsordningen, har goderne fortsat en skattemæssig konsekvens hos medarbejderen, med mindre godet er skattefrit. Så får du en ordning med en telefon bliver du samtidig beskattet med medieskat.

 

Hvad sker der når ordningen udløber?

Omfatter ordningen en løbende ydelse (som masage eller tog-/og buskort), ophører arbejdsgiverens forpligtelser samtidig med bruttoordningens udløb.

Har medarbejderen i stedet lavet aftale om et fysisk gode (fx. en telefon) der stilles til rådighed, vil medarbejderen ofte gerne overtage godet ved ordningens udløb. Dermed ophører arbejdsgiveres forpligtelser i forhold til selve ordningen,

Vil medarbejdere købe (fx telefonen) efter ordnings udløb, skal det ske til markedsprisen på tidspunktet for overdragelsen. Denne del at betalingen kan ikke ske som et led i bruttolønsordningen.

 

Pensionsbidrag, feriepenge

Parterne kan frit aftale, at pensionsbidrag og feriepenge beregnes af din oprindelige bruttoløn.

 

Moms – bruttolønsordninger

Anvendes godet privat af medarbejderen, har virksomheden en begrænset momsfradragsret for udgiften. Dette vil ofte ske på baggrund af et skøn.

 

Konklusion

Godet bliver omkostningsneutralt for arbejdsgiveren af stille til rådighed for medarbejderne. Arbejdsgiveren kan trække momsen fra som normalt for det samme gode til virksomheden.

Medarbejderne opnår en skattemæssig besparelse af godets værdi set i forhold til den marginalskat, medarbejderen betaler af sin løn.

Du slipper altså lidt billigere for et gode, fordi du kommer til at betale mindre i skat.

Vær OBS på at godet er ejet af arbejdsgiveren, også når aftalen udløber.

Vær også OBS på, at større virksomheder har hente “tilbud” ind udefra til bruttolønsordningerne, så derved kan for eksempel en telefon eller en computer være dyrere end hvis du selv købte den.

Ordningerne er ikke nødvendigvis en fordel for dig. Så sæt dig ned og regn på det.

Det gør du ved at tage en lønseddel og en blok. På blokken trækker du godets pris fra og regner så din lønseddel igennem med den mindre bruttoløn.

 

Mange hilsner

 

 

 

 

Jette Martine Beck

Coach og Mentor speciale Penge og Økonomi, Iværksætter, Regnskabskonsulent


Har du læst Bogholder eller Revisor

eller 9 tidspunkter du skal tjekke din pension

Få endnu info og viden og penge og økonomi ved at følge mine opslag på Facebook og Instagram